hint
3 bước đơn giản để đặt dịch vụ bổ sung:

  1. Nhập mã số đặt vé, họ của bạn và thành phố khởi hành.
  2. Chọn các dịch vụ bổ sung bạn muốn đặt.
  3. Thanh toán qua kênh thanh toán bạn chọn.
Tìm kiếm lệnh đặt vé
Sử dụng mã số đặt vé để tìm kiếm lệnh đặt vé.

Bạn có phải Thành viên BIG không?

Hãy đăng nhập để xem toàn bộ lệnh đặt vé.

Log in